DATA 018   (tel: +381 (63) 402-898)

DATA 018 tel: +381 (63) 402-898

INFORMATIKA, TELEKOMUNIKACIJE, PROJEKTOVANJE,
INŽENJERING, ODRŽAVANJE, PRODAJA, KONSALTING

DATA 018 tel: +381 (63) 402-898

INFORMATIKA, TELEKOMUNIKACIJE, PROJEKTOVANJE,
INŽENJERING, ODRŽAVANJE, PRODAJA, KONSALTING

Reklamacioni obrazac

Dodatna provera

1)  Popunite polja elektronskog obrasca.

  • Unos podataka u polja označena zvezdicom je obavezan (ime, prezime, e-mail, naziv proizvoda, opis problema).
  • PIB (ako je popunjen) mora da ima 9 cifara.
  • Matični broj firme (ako je popunjen) mora da ima 8 cifara.
  • PTT broj (ako je popunjen) mora da ima 5 cifara.
  • PAK - poštanski adresni kod (ako je popunjen) mora da ima 6 cifara.

2)  Pokrenite dodatnu proveru, štikliranjem polja "Nisam robot".

3)  Pošaljite obrazac, klikom na dugme "Pošalji".

Garantni uslovi

  • Garancija obuhvata isključivo eventualno nastale fabričke greške u materijalu i greške u proizvodnji.
  • Garancija ne obuhvata delove koji su podložni trošenju tokom upotrebe.
  • Pravo na reklamaciju može se ostvariti isključivo ukoliko je proizvod korišćen u skladu sa fabričkim preporukama.
  • Pravo na reklamaciju ne može se ostvariti po isteku garantnog roka.
  • Pravo reklamacije ostvaruje se uz polaganje garantnog lista i računa u slučaju kada su oni uredno popunjeni.